OVER URBAN MINING

 

Urban Mining kan men definiëren als het proces dat grondstoffen en bouwelementen van bestaande constructies, producten, afval,.. recycleert.
Gezien de stijgende vraag naar primaire grondstoffen is het duidelijk dat men meer kan inzetten op recyclage.

Een groter aandeel recyclage:

• verkleint de druk op en de vraag naar primaire grondstoffen
• helpt waardevolle materialen te hergebruiken in plaats van ze te storten
• vermindert het energieverbruik, de CO2-uitstoot en andere negatieve milieuimpact die voortkomt uit de extractie en het omzetten van primaire grondstoffen

WIL JE MEER WETEN OVER URBAN MINING ? CONTACTEER ONS
 

URBAN MINING CASE - C-LENCE

 
Nagenoeg een kwart van alle akoestische plafond-inlegtegels zijn al “waste when placed”, door de noodzakelijke doorboringen voor lichtarmaturen, ventilatieroosters, detectie-apparaten,…
Baffles of plafondeilanden zijn dit niet,  en kunnen “as such” gedemonteerd en elders opgehangen worden.

BLIEBERG A.C.E. ontwikkelde een systeem waarbij gedemonteerde vlakke inlegtegels opgewaardeerd worden tot akoestische baffles. Dit gebeurt op de sloop-plaats zelf; er zijn dus geen transportkosten.

Op die manier,

  • wordt afval grondstof
  • wordt een onroerend goed roerend goed
  • wordt CAPEX OPEX
  • wordt een product een dienst : acoustics as a service

Het idee is geregistreerd en beschermd door BLIEBERG A.C.E. in 2018.

8685
 

URBAN MINING CASE - LANDSCAPING FOR DUMMIES