Cabrio

 

Circulair bouwen en verbouwen wordt steeds meer de norm, ook voor overheidsprojecten. Toch vinden veel lokale overheden de drempel nog wat te hoog.  Daar komt verandering in. Het CABRIO project toont lokale overheden hoe ze projecten met succes circulair kunnen aanbesteden. Het project werd gesteund door Vlaanderen Circulair, initiatiefnemer was BLIEBERG A.C.E.

Download hier de set van standaard aanbestedings-documenten met selectie- en gunningscriteria voor ontwerpers / aannemers / design&build-teams: www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio
Ze zijn opgesteld in word en kunnen makkelijk aangepast worden aan elk specifiek project:

Download hier het introductiedocument over CABRIO: het is bedoeld voor een breed publiek van lokale beleidsmedewerkers en biedt een antwoord op vragen zoals:

  • Wat is circulair bouwen en waarom moeten we het doen?
  • Hoe ziet een circulaire bouwpraktijk er concreet uit?
  • Hoe kunnen lokale overheden de circulaire bouwpraktijk ondersteunen?
  • Hoe pak je als lokale overheid een circulaire aanbesteding aan?

Download hier het E-book Circulair Aanbesteden van CABRIO;  hier is meer diepgaande achtergrond- informatie over circulair aanbesteden te vinden.

  • Welke circulaire opportuniteiten dienen zich aan in het aanbestedingsproces?
  • Welke circulaire tools kunnen daarvoor ingezet worden?
  • Welke selectie- en gunningscriteria?
  • Welke innovatieve aanbestedingsmethodes kunnen we gebruiken?

 

CIRCUBESTEK

 

BLIEBERG A.C.E. schreef de circulaire “upgrade” van het welbekende technisch bestek van de VMSW;  voortaan kunnen architecten ook circulaire materialen, systemen, producten voorschrijven in (al dan niet openbare) aanbestedingen : de teksten zijn merk-neutraal, ze laten steeds drie mogelijke fabrikanten toe, en ze zijn gehighlight zodat de updates gemakkelijk terug te vinden zijn;  de voorafgaande screening op de vermeende circulariteit gebeurde door VIBE;  het project werd ondersteund door Vlaanderen Circulair;  het bestek is terug te vinden op www.circubestek.be van palindroom, dat de trekker van het project was.

 

Ambitiekaart Circulair Bouwen

 

BLIEBERG A.C.E. ontwikkelde voor OVAM (Vlaamse Overheid) een tool voor overheden en opdrachtgevers om hun circulaire ambities te ontdekken;  inderdaad is circulariteit een heel breed begrip;  het maakt dat het vaak moeilijk kiezen is tussen verschillende topics; de ontwikkelde ambitiekaart is laagdrempelig, interactief, met vele voorbeelden van mogelijke circulaire acties;  de tool is te vinden op de website van OVAM: zie https://ovam.vlaanderen.be/ambitiekaart-circulair-bouwen

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
De taken in het algemeen en het schrijven van de teksten in het bijzonder zijn met de grootste zorgvuldigheid en in volledige onafhankelijkheid opgesteld, van januari 2021 tot september 2022, in het kader van het door Vlaanderen Circulair gesubsidieerde project CABRIO.
Het kopiëren of overnemen van dit document, zelfs gedeeltelijk, voor het samenstellen van een specifiek bestek of voor een ander gebruik, gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. De auteurs van deze documenten  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve bepalingen of fouten in het toepassen ervan. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid.